ອຸປະກອນການຜະລິດຖັງແນວພັນ, ຖັງອາຫານ, ຖັງ Fermenter, ຖັງສ່ວນປະກອບ, ຖັງ ສຳ ເລັດຮູບ, ຖັງສູດ